Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử
mỗi trang

 1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

  Ngày 25/6/2015, Quốc hội đã ban hành Luật số 85/2015/QH13 luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Chi tiết
 2. Loại văn bản: Công văn

  Công văn 306/UBND-VHTT, về việc đôn đốc tăng cường thực hiện một số nọi dung tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Triển khai Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 04/3/2016 của UBND huyện Tân Sơn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết
 3. Nhiệt liệt chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Kế hoạch tuyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn huyện Tân Sơn

  Thực hiện kế hoạch số 02/KH-STP, ngày 22/02/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch tuyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn xây dựng kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn huyện Tân Sơn như sau: Chi tiết
mỗi trang