Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm: - Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"; trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn (dự kiến quy hoạch).

2. Hình thức đóng góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Tân Sơn hoặc gửi văn bản trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn.

3. Thời hạn góp ý kiến: trước ngày 05/06/2017.

Hướng dẫn thành lập câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình

Hướng dẫn thành lập câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình

Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-SVHTTDL, ngày 14/7/2011 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tân Sơn hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

Công văn về việc thực hiện các quy định đảm bảo hoạt động của Đài truyên thanh cấp xã

Công văn về việc thực hiện các quy định đảm bảo hoạt động của Đài truyên thanh cấp xã

Công văn số 32/VHTT, ngày 08/12/2016 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Sơn.

Thực hiện Văn bản số 495/STTTT-BCXB, ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các quy định đảm bảo hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã (Văn bản sao gửi kèm); Văn bản số 903/UBND-VHTT, ngày 05/12/2016 của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Sơn về việc tăng cương hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh - truyền hình huyện, Đài truyền thanh cơ sở.

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Chương trình phát thanh tiếng Mường - Giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao

Chương trình phát thanh tiếng Mường - Giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao

“Xin kính chào pà con vợi các ối! Mời pà con vợi các ối tọn eng chương trình phát thanh thiệng mọn của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tân Sơn. Chương trình của bọn qua án phát trên sọng FM, tần thố 87,9 MHz pao 17 dờ 30 phụt ngày thự tư hàng tuần vợi phát lái pao 5 dờ 30 phụt sớm hôm sau.”

Huyện đoàn Tân Sơn mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở năm 2016

Huyện đoàn Tân Sơn mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở năm 2016

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016. Sáng ngày 27/9/2016, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở năm 2016. Đến dự có Lễ Khai mạc có Đ/c Bùi Văn Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; Trung tâm BDCT, Huyện đoàn Tân Sơn. Tham dự lớp học là các đồng chí UV BCH, BTV Đoàn các xã; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khu dân cư trong toàn huyện.

Công văn hỏa tốc của UBND huyện về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016

Công văn hỏa tốc của UBND huyện về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016

Thực hiện Văn bản số 3668/UBND-TH ngày 26/8/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tỉnh hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9/2016), Chủ tịch ƯBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm túc yêu cầu sau:

Tin tức hoạt động

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm: - Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"; trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn (dự kiến quy hoạch).

2. Hình thức đóng góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Tân Sơn hoặc gửi văn bản trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn.

3. Thời hạn góp ý kiến: trước ngày 05/06/2017.

Xây dựng hệ thống chính trị

Huyện đoàn Tân Sơn mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở năm 2016

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016. Sáng ngày 27/9/2016, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở năm 2016. Đến dự có Lễ Khai mạc có Đ/c Bùi Văn Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; Trung tâm BDCT, Huyện đoàn Tân Sơn. Tham dự lớp học là các đồng chí UV BCH, BTV Đoàn các xã; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khu dân cư trong toàn huyện.

Kinh tế

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm: - Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"; trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn (dự kiến quy hoạch).

2. Hình thức đóng góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Tân Sơn hoặc gửi văn bản trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn.

3. Thời hạn góp ý kiến: trước ngày 05/06/2017.

Quốc phòng, An ninh

Lễ giao nhận quân 2016

Ngày 25/2/2016, tại Trung tâm Hội nghị, UBND huyện Tân Sơn đã tổ chức lễ Giao nhận quân lễ tiễn 190 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016 lên đường nhập ngũ. Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới dự lễ giao nhận quân năm 2016 tại huyện Tân Sơn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ CHQS tỉnh và huyện Tân Sơn.

Lĩnh vực Đất đai

TIN TỨC KHÁC

Lĩnh vực Tư pháp

TIN TỨC KHÁC